Hvad kan jeg opnå med et parterapiforløb?

Hvis du stiller oven for stående spørgsmål er det i sig selv en god indikation for parterapi. Spørgsmålet burde nemlig rettelig hedde ”Hvad kan VI opnå med parterapi”. Parterapi er nemlig ikke terapi kun for dig eller for din partner. Parterapi har forholdet i fokus…